Közgyűlési meghívó 2018

2018. május 14.


Pest Megyei Szabadidősport Szövetség
Tagjának, ill. annak képviselőjének!

 
 Tisztelt Sporttárs!
 
 Csík József elnök úr megbízásából szövetségünk közgyűlésére tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:
Városi Sporttörténeti Gyűjtemény
2700 Cegléd, Gubody utca 9.
 
A közgyűlés időpontja:
2018. május 29. (kedd) 15 óra
 
Napirendi pontok:
  • Az Elnökség beszámolója a 2017. évi tevékenységéről
  • Az Elnökség beszámolója a 2017. évi gazdasági tevékenységről
  • A Felügyelő Bizottság beszámolója
  • Javaslat a Szövetség 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletére
  • A szövetség tisztségviselőinek megválasztása
  • A 2018 évre vonatkozó tagdíj mértékének meghatározása
  • Javaslat a Szövetség 2018. évi programjára
  • Javaslat a Szövetség 2018. évi költségvetésére
  • A tagok által beterjesztett javaslatok
  • Egyebek 
 
Határozatképtelenség esetén a közgyűlésre a fenti napon és helyen, ugyanazokkal a napirendi pontokkal 16 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A vitaanyagokat, dokumentumokat a közgyűlést megelőzően postázzuk. Részvételére a közgyűlésen számítunk!

Cegléd, 2018. május 10.
                                                        
Tisztelettel:
Jezerniczky Attila sk.
ügyvezető elnök