Közgyűlés Meghívó - 2019

2019. május 14.


Pest Megyei Szabadidősport Szövetség
Tagjának, ill. annak képviselőjének!
 
 
Tisztelt Sporttárs!
 
Csík József  elnök úr megbízásából szövetségünk közgyűlésére tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helye:
Városi Sporttörténeti Gyűjtemény
2700 Cegléd, Gubody utca 9.
 
A közgyűlés időpontja:
2019. május 24. (péntek) 14 óra
 
 
Napirendi pontok:
  • Az Elnökség beszámolója a 2018. évi tevékenységéről
  • Az Elnökség beszámolója a 2018. évi gazdasági tevékenységről
  • A Felügyelő Bizottság beszámolója
  • Javaslat a Szövetség 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójára és közhasznúsági mellékletére
  • A 2019 évre vonatkozó tagdíj mértékének meghatározása
  • Javaslat a Szövetség 2019. évi programjára
  • Javaslat a Szövetség 2019. évi költségvetésére
  • A tagok által beterjesztett javaslatok
  • Egyebek 
 
Határozatképtelenség esetén a közgyűlésre a fenti napon és helyen, ugyanazokkal a napirendi pontokkal 15 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A vitaanyagokat, dokumentumokat a közgyűlést megelőzően küldjük. Részvételére a közgyűlésen számítunk!

Cegléd, 2019. április 24.
                                              
Tisztelettel:
Jezerniczky Attila sk.
ügyvezető elnök