Hírek

 

Pest Megyei Szabadidősport Szövetség 2700 Cegléd Damjanich u. 3. Levélcím: 2700 Cegléd, Pf. 236.
Tel/ Fax: (1) 301 0798 Mobil (30) 45 300 44 – Honlap: www.pemesz.hu - E-mail: info@pemesz.hu 

 
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség 
Tagjának, ill. annak képviselőjének!

Tisztelt Sporttárs!Csík József  elnök úr megbízásából szövetségünk közgyűlésére tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:    Városi Sporttörténeti Gyűjtemény 
    2700 Cegléd, Gubody utca 9.

A közgyűlés időpontja:     2015. május 22. (péntek) 15 óra


Napirendi pontok:
1.    Az Elnökség beszámolója a 2014. évi tevékenységéről
2.    Az Elnökség beszámolója a 2014. évi gazdasági tevékenységről
3.    A Felügyelő Bizottság beszámolója
4.    Javaslat a Szövetség 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójára és     közhasznúsági mellékletére
5.    Javaslat a Szövetség 2015. évi programjára és költségvetésére.
6.    Javaslat az Alapszabály módosításra
7.    A tagok által beterjesztett javaslatok
8.    Egyebek 


Határozatképtelenség esetén a közgyűlésre a fenti napon és helyen, ugyanazokkal a napirendi pontokkal, 15:30 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A vitaanyagokat, a közgyűlést megelőzően e-mailben elküldjük. 
Részvételére a közgyűlésen számítunk!
Cegléd, 2015. április 21.
    Tisztelettel:

    Jezerniczky Attila sk.
    ügyvezető elnök